Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

AKTUALNOŚCI:

500+ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Utworzono dnia 29.01.2021

UWAGA
500+ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 !!!!!!

Wnioski o  świadczenia wychowawcze (500+) można składać:
 - od dnia 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną
 - od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej
Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy
– tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu.

Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie
przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Uwaga !!!!!!
złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.

czytaj dalej na temat: 500+ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2021

Utworzono dnia 11.01.2021

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 300+

Utworzono dnia 29.06.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że:
- od 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne,
- od 1 sierpnia br. przyjmujemy wnioski w formie papierowej, które również można składać drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
ul. Kolejowa 2
43 – 190 Mikołów

czytaj dalej na temat: NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 300+

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU OŚRODKA

Utworzono dnia 13.10.2020

!! MOPS MIKOŁÓW !!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zaleceniem ograniczenia kontaktów bezpośrednich prosimy, aby ograniczyć wizyty i załatwianie spraw jedynie do tych najpilniejszych.

!!!!!!!!!! UWAGA !!!!!!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie od dnia 12.10.2020 r. ogranicza możliwość załatwiania spraw bezpośrednio u pracowników. Wnioski, pisma będzie można wrzucać do wyznaczonych skrzynek kontaktowych mieszczących się w holu budynku, na parterze przy portierni, gdzie będą również umieszczone numery telefonów do poszczególnych pracowników. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej będą wydawane w pokoju nr 17 (przy portierni).

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych nie będzie przyjmował klientów bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji po wcześniejszym umówieniu się. Wnioski należy składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem ePuap, Empatia, bankowość elektroniczna) bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzje w tych sprawach będą dostarczane drogą elektroniczną bądź pocztową.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny należy składać za pośrednictwem empatii lub drogą tradycyjną, wrzucając do skrzynki kontaktowej.

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jednocześnie informujemy, że wejście do budynku od strony baru mlecznego zostaje zamknięte.

Zachęcamy do kontaktu:

telefonicznego:

sekretariat: (32) 32 42 691

Wykaz telefonów pracowników pod linkiem

https://mops.mikolow.eu/kontakt-1

elektronicznego poprzez:

platformę EPUAP: /p54y6bxs9p/Skład_ESP

lub e-mail:

mops@mops.mikolow.eu

Bezpłatne porady prawne

Utworzono dnia 02.09.2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Ośrodka
W miesiącu wrześniu 2020 roku radca prawny przyjmuje w dni 15.09.2020r. i 22.09.2020r. w godzinach 12.00 – 14.00
Przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu (32) 32- 42 – 664 lub 530 – 658 - 459
Poradnictwo prawne będzie udzielane z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego i lokalowego. Proponowane poradnictwo indywidualne obejmuje również sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism.
Pierwszeństwo w skorzystaniu pomocy mają osoby doświadczające przemocy, osoby, które w przeszłości doznawały przemocy, jak i osoby zagrożone przemocą w rodzinie.

Informacje dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Utworzono dnia 24.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że wszelkie informacje dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego można uzyskać  na stronie https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego oraz w siedzibie Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Wydział Polityki Społecznej ul. Powstańców 41a 40-024 Katowice

"Szkoła dla Rodziców"

Utworzono dnia 17.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że:
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” od dnia 18.09.2020 roku rozpoczyna zajęcia programu "Szkoła dla Rodziców".
Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/opiekunów na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży. Ponadto celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Program ma również na celu naukę dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Oferta przeznaczona jest dla mieszkańców Mikołowa.
Zajęcia obejmują 30 godzin tj. 10 spotkań po 3 godziny. Będą odbywały się w każdy piątek począwszy od 18 września w godzinach od 16:00 do 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia "ZMIANA" w Mikołowie, ul. Krakowska 30.
Zajęcia będą odbywały się w 10 – osobowej grupie.
Wszelkich informacji osobom zainteresowanym udzielą:
Monika Knopik - konsultant w środy w siedzibie Stowarzyszenia od 15:30 – 19:30 lub pod numerem tel. (32) 22- 64-176 .

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym

Utworzono dnia 03.08.2020

WAŻNA INFORMACJA

Utworzono dnia 30.07.2020

!!!  WAŻNA INFORMACJA  !!!!

NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMETNACYJNYCH 2020/2021

Od sierpnia 2020r. wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie MOPS ul. Kolejowa 2 wejście 2 w godzinach :

Poniedziałek 7:30 do 16:45
Wtorek 7:30 do 15:15
Czwartek 7:30 do 15:15
Piątek 7:30 do 13:45

UWAGA !!!

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W KAŻDĄ ŚRODĘ JEST  NIECZYNNY

POKÓJ nr 5 ŚWIADCZENIA RODZINNE
POKÓJ nr 6.6. ŚWIADCZENIA Z FUDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o Państwa i swoje bezpieczeństwo prosimy o kontakt bezpośredni wyłącznie w sytuacjach niezbędnych. Przyjmowanie klientów odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, zachowanie odległości, dezynfekcja stanowiska po każdym przyjętym kliencie). Wszystkie te czynności znacząco utrudnią i wydłużą pracę, więc apelujemy do Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Prosimy o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu w celu złożenia wniosku osobiście.

Ponadto w celu uniknięcia kolejek i zgromadzeń istnieje możliwość złożenia wypełnionego wniosku wraz z dokumentami w opisanej kopercie
do skrzynki podawczej, która znajduje się na parterze budynku (przy portierni).

 

Informacja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 08 00  do 10 00  i od 13 00  do 15 00 pod numerem telefonu 
32 3242685.

PRZYPOMINAMY

Utworzono dnia 30.07.2020

Przypominamy, że wnioski o świadczenia rodzinne można składać do końca listopada 2020r., a o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do końca października 2020r.

 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia 2020r. wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2020r.

 - od dnia 1 września 2020r.  do dnia 31 października 2020r. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2020r.

 - od dnia 1 listopada 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. wypłata nastąpi do dnia 28 lutego 2021r.

 

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres:

- do 31 sierpnia 2020r. wypłata nastąpi do 31 października 2020r.

- od 1 września 2020r. do 30 września 2020r. wypłata nastąpi do 30 listopada 2020r.

- od 1 października 2020r. do 31 października 2020r. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia tego roku.

 

Ankieta dla mieszkańców

Utworzono dnia 22.07.2020

Szanowni Państwo!

Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie Oficyna Profilaktyczna z Krakowa realizuje „Diagnozę problemów społecznych”, która posłuży do opracowania planu działań, będących odpowiedzią na konkretne i realne problemy mieszkańców naszej Gminy. W związku z tym zwracamy się z prośbą  o uzupełnienia ANONIMOWEJ ankiety, którą można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, posiadających dostęp do Internetu.

Link do ankiety: https://mieszkancymikolow.webankieta.pl/

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 436

W poprzednim tygodniu: 398

W tym miesiącu: 867

W poprzednim miesiącu: 1742

Wszystkich: 145053