Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

AKTUALNOŚCI:

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Utworzono dnia 17.07.2020

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK). Przekazanie danych jest dobrowolne i bezpłatne. W każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

czytaj dalej na temat: Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

MIEJSCA , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE

Utworzono dnia 15.07.2020
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800 – 120 – 002 (całodobowy)
   

 • telefon przeciwprzemocowy dla kobiet Fundacji Feminoteka 888 – 883 – 388

   

 • Policyjny telefon zaufania do przeciwdziałania przemocy w rodzinie 800 – 120 – 226

   

 • Policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc” 800 – 120 – 148

   

 • Poradnia Telefoniczna „Niebieska Linia” IPZ 22 668 – 70 – 00, czynna codziennie w godz. 12.00 – 18.00

   

 • wszystkie oddziały CENTRUM PRAW KOBIET udzielają bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych przez telefon i Skype, można rejestrować się telefonicznie w poszczególnych oddziałach : https://cpk.org.pl/kontakt/

   

 • Twój parasolaplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie, udaje aplikację pogodową, po dwukrotnym kliknięciu w ikonę zachmurzenia pojawia się panel pomocy (dostępne dla systemów: Android, iOS). Więcej informacji: https://twojparasol.com/

   

 • Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. Pod numerami telefonu: 888 – 960 – 980, 888 – 900 – 980 codziennie w godzinach 10.00 – 18.00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta

   

 • Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych prowadzi dwie całodobowe, bezpłatne linie wsparcia. Pod telefonem i mailem dyżurują wykwalifikowani psychologowie, prawnicy, pracownicy socjalni, którzy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pomagają w sytuacji kryzysu: Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli 800 – 080 – 222, Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychologicznego 800 – 702 – 222

   

 • Jeśli słyszysz lub podejrzewasz, że w twoim sąsiedztwie ma miejsce przemoc – zadzwoń na policję: 112 lub na telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet: 600 – 070 – 717. Jeśli wiesz, że w twojej rodzinie lub u kogoś znajomego miała miejsce przemoc domowa – skontaktuj się z tą osobą, upewnij się, czy jest bezpieczna.

czytaj dalej na temat: MIEJSCA , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE

ZMIANA W ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Utworzono dnia 13.07.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 kwota kryterium uprawniającego do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie podwyższona z kwoty 800,00 zł do kwoty 900,00 zł.

Ponadto zostanie wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”, która pozwoli uzyskać świadczenie tym osobom, które nieznacznie przekroczą wymagane kryterium. Zgodnie z tą regułą, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż wysokość należnego świadczenia z FA, wsparcie zostaje obniżone i będzie wypłacane w wysokości różnicy między świadczeniami a kwotą przekroczenia kryterium dochodowego. Przy czym gdy okaże się, że wyliczone w ten sposób świadczenie  wyniesie mniej niż 100,00 zł, zostanie wydana decyzja odmowa. 

czytaj dalej na temat: ZMIANA W ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 13.07.2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną, informuje, że MOPS w Mikołowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt:

- kontakt telefoniczny:   sekretariat: (32) 32 42 691

Wykaz telefonów pracowników pod linkiem:   https://mops.mikolow.eu/kontakt-1

- kontakt elektroniczny:  platforma EPUAP: /p54y6bxs9p/Skład_ESP

- e-mail: mops@mops.mikolow.eu

Informujemy, że jeżeli załatwienie spraw dotyczących pomocy społecznej wymaga osobistej wizyty
w Ośrodku, Klient zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i czasie spotkania w siedzibie Ośrodka przez pracownika. Uzgodnione spotkanie z pracownikiem Ośrodka odbędzie się
z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa (wyposażenie w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, zachowanie obowiązującego dystansu min. 2m, zakrycia nosa i ust, obowiązkowym użyciu rękawiczek).

Wprowadzone ograniczenia nie powodują i nie powodowały zaniechania realizacji zadań ciążących na Ośrodku, a wszystkie sprawy załatwiane są w terminie.

Ponadto, informuje, że w związku z nowym okresem zasiłkowy 2020/2021 dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 300+:

- od 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne,

- od 1 sierpnia br. przyjmujemy wnioski w formie papierowej, które również można składać drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

ul. Kolejowa 2

43 – 190 Mikołów

 

Od 1 lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wznowił wizyty osobiste klientów w sprawach  świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 300+.

Przyjmowanie klienta w siedzibie MOPS następuje wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach:

- ŚWIADCZENIA RODZINNE – pok. Nr 5 – w pomieszczeniu do obsługi jednocześnie przyjmowane będą dwie osoby,

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+) – pok. Nr 6 – w pomieszczeniu do obsługi przyjmowana będzie jedna osoba.

Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.

W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby (kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba nie będzie wpuszczona do pomieszczenia i będzie poproszona o opuszczenie obiektu.

Osoby oczekujące na przyjęcie, oczekują przed wejściem do pomieszczeń, zachowując wyznaczoną odległość między sobą (w miejscach wyznaczonych liniami). Przed wejściem do pomieszczeń mogą przebywać jednocześnie dwie osoby. W przypadku, gdy ilość oczekujących jest większa, pozostałe oczekują przed budynkiem, zachowując między sobą zalecaną odległość (2 metry).

Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz rękawiczek jednorazowych. Jednorazowe środki ochrony osobistej należy po użyciu wyrzucić do zamykanego kosza na śmieci usytuowanego w pomieszczeniu.

ZACHĘCAMY DO ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW, z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów.

Przypominamy, że świadczenia wychowawcze 500+ są aktualnie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy!

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych

Utworzono dnia 07.07.2020

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz przystąpić do programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych realizowanego przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”.

czytaj dalej na temat: Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Śląski uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Utworzono dnia 30.06.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Śląski uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Szczegółowe informację znajdują się w załączonym piśmie.

czytaj dalej na temat: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Śląski uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Zadania publiczne realizowane przez mikołowskie organizacje pozarządowe

Utworzono dnia 25.06.2020

Mimo niesprzyjających warunków związanych z epidemią COVID-19, mikołowskie organizacje pozarządowe realizują zadania publiczne dostosowując je do panujących warunków. Do każdego z opisów dodaliśmy adres strony internetowej, gdzie można znaleźć dane kontaktowa do każdej z organizacji. Poniżej lista wybranych zadań publicznych realizowanych w ramach dotacji:

czytaj dalej na temat: Zadania publiczne realizowane przez mikołowskie organizacje pozarządowe

Program Stypendiów Pomostowych

Utworzono dnia 16.06.2020

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 12.05.2020

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie  uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną, informuje, że do odwołania zadania realizowane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wprowadzone ograniczenia nie powodują i nie powodowały zaniechania realizacji zadań ciążących na Ośrodku, a wszystkie sprawy załatwiane są w terminie.

MOPS w Mikołowie do odwołania czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt:

Kontakt telefoniczny:   sekretariat: (32) 32 42 691

Wykaz telefonów pracowników pod linkiem   https://mops.mikolow.eu/kontakt-1

Kontakt elektroniczny:  platforma EPUAP: /p54y6bxs9p/Skład_ESP

e-mail: mops@mops.mikolow.eu

Informujemy, że jeżeli załatwienie sprawy wymaga osobistej wizyty w Ośrodku, Klient zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i czasie spotkania w siedzibie Ośrodka przez pracownika. Uzgodnione spotkanie z pracownikiem Ośrodka odbędzie się z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa (wyposażenie w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, zachowanie obowiązującego dystansu min. 2m, zakrycia nosa i ust, obowiązkowym użyciu rękawiczek).

Za utrudnienia przepraszamy!

ZMIANA GODZIN PRACY MOPS

Utworzono dnia 01.05.2020

‼ZMIANA GODZIN PRACY MOPS‼
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że od dnia 04.05.2020 pracuje w godzinach: 7:30-15:30. Klienci w dalszym ciągu nie będą przyjmowani przez pracowników, natomiast istnieje możliwość złożenia wniosku i innych dokumentów do odpowiednio oznaczonych skrzynek znajdujących się na paterze budynku przy portierni. Aktualnie trwają prace przygotowawcze, mające na celu dostosowanie pomieszczeń do zachowania bezpiecznego, bezpośredniego kontaktu klientów z pracownikami. Bezpośredni kontakt będzie możliwy od dnia 11.05.2020 (pod pewnymi warunkami, z którymi zostaną Państwo zapoznani).
O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Ośrodka będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych kierowanych do MOPS w Mikołowie przez Internet lub telefonicznie i przypominamy:

☎️Kontakt telefoniczny:
sekretariat: (32) 32 42 691

Wykaz telefonów pracowników pod linkiem
https://mops.mikolow.eu/kontakt-1

Kontakt elektroniczny:
platformę EPUAP: /p54y6bxs9p/Skład_ESP
lub e-mail:
mops@mops.mikolow.eu

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 439

W poprzednim tygodniu: 398

W tym miesiącu: 870

W poprzednim miesiącu: 1742

Wszystkich: 145056