Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

AKTUALNOŚCI:

ZMIANA W ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Utworzono dnia 13.07.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 kwota kryterium uprawniającego do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie podwyższona z kwoty 800,00 zł do kwoty 900,00 zł.

Ponadto zostanie wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”, która pozwoli uzyskać świadczenie tym osobom, które nieznacznie przekroczą wymagane kryterium. Zgodnie z tą regułą, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż wysokość należnego świadczenia z FA, wsparcie zostaje obniżone i będzie wypłacane w wysokości różnicy między świadczeniami a kwotą przekroczenia kryterium dochodowego. Przy czym gdy okaże się, że wyliczone w ten sposób świadczenie  wyniesie mniej niż 100,00 zł, zostanie wydana decyzja odmowa. 

czytaj dalej na temat: ZMIANA W ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 13.07.2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną, informuje, że MOPS w Mikołowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt:

- kontakt telefoniczny:   sekretariat: (32) 32 42 691

Wykaz telefonów pracowników pod linkiem:   https://mops.mikolow.eu/kontakt-1

- kontakt elektroniczny:  platforma EPUAP: /p54y6bxs9p/Skład_ESP

- e-mail: mops@mops.mikolow.eu

Informujemy, że jeżeli załatwienie spraw dotyczących pomocy społecznej wymaga osobistej wizyty
w Ośrodku, Klient zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i czasie spotkania w siedzibie Ośrodka przez pracownika. Uzgodnione spotkanie z pracownikiem Ośrodka odbędzie się
z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa (wyposażenie w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, zachowanie obowiązującego dystansu min. 2m, zakrycia nosa i ust, obowiązkowym użyciu rękawiczek).

Wprowadzone ograniczenia nie powodują i nie powodowały zaniechania realizacji zadań ciążących na Ośrodku, a wszystkie sprawy załatwiane są w terminie.

Ponadto, informuje, że w związku z nowym okresem zasiłkowy 2020/2021 dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 300+:

- od 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne,

- od 1 sierpnia br. przyjmujemy wnioski w formie papierowej, które również można składać drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

ul. Kolejowa 2

43 – 190 Mikołów

 

Od 1 lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wznowił wizyty osobiste klientów w sprawach  świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 300+.

Przyjmowanie klienta w siedzibie MOPS następuje wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach:

- ŚWIADCZENIA RODZINNE – pok. Nr 5 – w pomieszczeniu do obsługi jednocześnie przyjmowane będą dwie osoby,

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+) – pok. Nr 6 – w pomieszczeniu do obsługi przyjmowana będzie jedna osoba.

Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.

W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby (kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba nie będzie wpuszczona do pomieszczenia i będzie poproszona o opuszczenie obiektu.

Osoby oczekujące na przyjęcie, oczekują przed wejściem do pomieszczeń, zachowując wyznaczoną odległość między sobą (w miejscach wyznaczonych liniami). Przed wejściem do pomieszczeń mogą przebywać jednocześnie dwie osoby. W przypadku, gdy ilość oczekujących jest większa, pozostałe oczekują przed budynkiem, zachowując między sobą zalecaną odległość (2 metry).

Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz rękawiczek jednorazowych. Jednorazowe środki ochrony osobistej należy po użyciu wyrzucić do zamykanego kosza na śmieci usytuowanego w pomieszczeniu.

ZACHĘCAMY DO ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW, z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów.

Przypominamy, że świadczenia wychowawcze 500+ są aktualnie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy!

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych

Utworzono dnia 07.07.2020

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz przystąpić do programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych realizowanego przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”.

czytaj dalej na temat: Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Śląski uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Utworzono dnia 30.06.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Śląski uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Szczegółowe informację znajdują się w załączonym piśmie.

czytaj dalej na temat: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Śląski uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Zadania publiczne realizowane przez mikołowskie organizacje pozarządowe

Utworzono dnia 25.06.2020

Mimo niesprzyjających warunków związanych z epidemią COVID-19, mikołowskie organizacje pozarządowe realizują zadania publiczne dostosowując je do panujących warunków. Do każdego z opisów dodaliśmy adres strony internetowej, gdzie można znaleźć dane kontaktowa do każdej z organizacji. Poniżej lista wybranych zadań publicznych realizowanych w ramach dotacji:

czytaj dalej na temat: Zadania publiczne realizowane przez mikołowskie organizacje pozarządowe

Program Stypendiów Pomostowych

Utworzono dnia 16.06.2020

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 12.05.2020

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie  uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną, informuje, że do odwołania zadania realizowane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wprowadzone ograniczenia nie powodują i nie powodowały zaniechania realizacji zadań ciążących na Ośrodku, a wszystkie sprawy załatwiane są w terminie.

MOPS w Mikołowie do odwołania czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt:

Kontakt telefoniczny:   sekretariat: (32) 32 42 691

Wykaz telefonów pracowników pod linkiem   https://mops.mikolow.eu/kontakt-1

Kontakt elektroniczny:  platforma EPUAP: /p54y6bxs9p/Skład_ESP

e-mail: mops@mops.mikolow.eu

Informujemy, że jeżeli załatwienie sprawy wymaga osobistej wizyty w Ośrodku, Klient zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i czasie spotkania w siedzibie Ośrodka przez pracownika. Uzgodnione spotkanie z pracownikiem Ośrodka odbędzie się z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa (wyposażenie w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, zachowanie obowiązującego dystansu min. 2m, zakrycia nosa i ust, obowiązkowym użyciu rękawiczek).

Za utrudnienia przepraszamy!

ZMIANA GODZIN PRACY MOPS

Utworzono dnia 01.05.2020

‼ZMIANA GODZIN PRACY MOPS‼
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że od dnia 04.05.2020 pracuje w godzinach: 7:30-15:30. Klienci w dalszym ciągu nie będą przyjmowani przez pracowników, natomiast istnieje możliwość złożenia wniosku i innych dokumentów do odpowiednio oznaczonych skrzynek znajdujących się na paterze budynku przy portierni. Aktualnie trwają prace przygotowawcze, mające na celu dostosowanie pomieszczeń do zachowania bezpiecznego, bezpośredniego kontaktu klientów z pracownikami. Bezpośredni kontakt będzie możliwy od dnia 11.05.2020 (pod pewnymi warunkami, z którymi zostaną Państwo zapoznani).
O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Ośrodka będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych kierowanych do MOPS w Mikołowie przez Internet lub telefonicznie i przypominamy:

☎️Kontakt telefoniczny:
sekretariat: (32) 32 42 691

Wykaz telefonów pracowników pod linkiem
https://mops.mikolow.eu/kontakt-1

Kontakt elektroniczny:
platformę EPUAP: /p54y6bxs9p/Skład_ESP
lub e-mail:
mops@mops.mikolow.eu

TELEFON ZAUFANIA

Utworzono dnia 02.04.2020


➡️Trwająca pandemia jest niewątpliwie sytuacją kryzysową, która dotyka wszystkich, niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego czy sytuacji materialnej. W naszej codzienności zadomowiło się m.in. poczucie utraty bezpieczeństwa, strach, osamotnienie. Ponadto w izolacji eskalują problemy uzależnień i przemocy.
➡️Dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia i pomocy w radzeniu sobie w tych sytuacjach problemowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie uruchamia Telefon Zaufania ☎️ Pod numerem 728 831 076 codziennie od 8:00 do 11:00 będzie dyżurował psycholog, który zarówno udzieli wsparcia poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę, jak poinformuje o dostępnych obecnie formach pomocy instytucjonalnej.

Pomoc Stowarzyszenia ZMIANA

Utworzono dnia 23.03.2020

Zegar

program czyste powietrze

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 165

W poprzednim tygodniu: 457

W tym miesiącu: 4

W poprzednim miesiącu: 2139

Wszystkich: 158278