Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Dodatek gazowy

Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT

  1. Wnioski o rekompensatę podatku VAT składa się w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 30 września 2024r. lub do 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostarczenie paliw gazowych (wniosek elektroniczny opatruje się podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
  2. Wniosek może złożyć tylko osoba, która widnieje w umowie na dostarczanie gazu.
  3. Do wniosku załącza się fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za te fakturę.
  4. Rekompensata podatku VAT przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane jest paliwami gazowymi i jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21.12.2022r. (lub po tym dniu jeżeli zostało uruchomione po raz pierwszy).
  5. Rekompensata podatku VAT przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego: 2.100zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT jest wysyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT w siedzibie MOPS-u.

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych