Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Dodatki dla gospodarstw domowych

Odrębne lokale w jednym budynku  

- dodatek węglowy, z tytułu innych źródeł ciepła i dodatek elektryczny

  1. Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków kilku gospodarstwom domowym, jeżeli do 30 listopada br. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
  2. W takim  przypadku należy złożyć w MOPS Mikołów oświadczenie o braku możliwości formalnego wyodrębnienia takiego lokalu i podjętych krokach w tym kierunku.
  3. Gdy lokal nie jest wyodrębniony administracyjnie i złożono oświadczenie, o którym mowa wyżej, będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, na podstawie którego zostanie stwierdzona, bądź nie odrębność lokali.
  4. Odrębny lokal to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, tj. posiada odrębne wejścia drzwi, kuchnie, łazienki, pokoje, itp., (czyli lokal, który może pełnić funkcję samodzielnego mieszkania np. w celu jego wynajęcia). Funkcji odrębnego lokalu nie będzie spełniało mieszkanie, które posiada jakiekolwiek pomieszczenia wspólne (za wyjątkiem np. klatki schodowej). 
  5. W trakcie wywiadu zbadamy czy lokal posiada: odrębne drzwi wejściowe do lokalu zabezpieczone zamkiem, odrębną kuchnię, odrębną łazienkę, odrębny dzwonek do drzwi lub domofon.
  6. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku będzie podjęte w oparciu
    o posiadaną dokumentację i wynik przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych