Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Bezdomność

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminnym i niezameldowaną na pobyt stały,  w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania ”.

Osoby bezdomne zgłaszające się do tutejszego Ośrodka  Pomocy mogą otrzymać pomoc w postaci skierowania do placówki świadczącej pomoc dla bezdomnych, gdzie uzyskają między innymi pomoc w postaci:

- schronienia,

- wyżywienia,

- zmiany odzieży oraz możliwość wyprania brudnej,

- kąpieli,

- pracy socjalnej,

- poradnictwa psychologicznego  i prawnego.

 

Osoby bezdomne z terenu gminy Mikołów kierowane są zgodnie z poniższym podziałem:

  • kobiety oraz mężczyźni zdolni do samoobsługi - Fundacja Zacisze Grażyny, 44-172 Niewiesze, ul. Leśna 4, tel. 791 595 677;
  • niepełnosprawni i/lub niezdolni do samoobsługi – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55;
  • Doraźnie w formie miejsc noclegowych dla kobiet oraz mężczyzn -  Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55;
  • Doraźnie dla kobiet i mężczyzn w ogrzewalni – Fundacja Pomocy Potrzebującemu Bratu, 40-722 Katowice, ul. Piotrowicka 30/2, tel. 513 854 204.

Informujemy również, że w razie pytań prosimy o kontakt ze specjalistą pracy socjalnej Panem Markiem Grzywą tel. (32) 32 42 693 lub 728 831 078 ewentualnie z Kierownikiem Działu Pomocy Społecznej Panią Anną Mendecką tel. (32) 32 42 668 w godzinach pracy tut. Ośrodka.

 

 

 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych