Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie

Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie jest placówką wsparcia dziennego. Podstawą przyjęcia do niego jest decyzja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Powodem przyznania świadczeń w DDP jest:

 • wiek,

 • choroba,

 • samotność,

 • niepełnosprawność,

 • niezaradność życiowa.

Zakres usług świadczonych przez Dom, biorąc pod uwagę warunki lokalowe oraz bazę kadrową, obejmuje usługi z pobytem bez noclegów lub usługi bez pobytu, a także:

 • korzystania ze śniadania i obiadu;

 • zaspokojenia potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu;

 • korzystania z zajęć codziennych, mających na celu podnoszenie sprawności intelektualnej (pogadanki, imprezy okazjonalne, krzyżówki, spotkania przy kawie);

 • aktywizacji podopiecznego poprzez udział w terapii zajęciowej (muzykoterapii, kulturoterapii, biblioterapii);

 • korzystania z prasy codziennej;

 • korzystania z radia i telewizji;

 • zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w formie ogólnej terapii ruchowej, pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami dysponującymi sprzętem rehabilitacyjnym;

 • realizacji innych usług w ramach pozyskanych środków, kadry terapeutycznej i bazy technicznej.

Odpłatnośc za pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest regulowana w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa nr 1743/188/18 w sprawie odpłatności za pobyt i usługi w ośrodku wparcia  - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie

Więcej Informacji na stronie Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych