Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Kto może otrzymać zapomogę:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 złotych.

Uprawnienia weryfikowane są w oparciu o dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (który rozpoczyna się zawsze 1 listopada danego roku, a kończy 31 października kolejnego roku) z uwzględnieniem zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny. Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodów stosuje się odpowiednio tj. w zasiłku rodzinnym.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł jednorazowo.

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

Wniosek o ustalenie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 oraz z zakładki "pliki do pobrania"

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych