Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Program wsparcia społeczności lokalnych 2018 - 2020

Czcionka:

 

Program wsparcia społeczności lokalnych - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląsiego 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Właczenie Społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT

Planowany okres realizacji:  01.09.2018 – 31.08.2020

Całkowita wartość projektu: 651 812,50 zł

Wartość dofinansowania: 619 221,87 zł

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest rozwój i wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów. Projekt zakłada kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne przez rozwój i wzmacnianie spójności lokalnej, integrację oraz podnieniesie poziomu aktywności mieszkańców Rynku oraz osiedla Mickiewicza, a także społeczności kategorialnych. Projekt ma na celu wzmocnienie podmiotowości mieszkańców, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, powstania więzi społecznych na terenie miasta i obejmuje swym działaniem co najmniej 96 mieszkańców Gminy Mikołów.

Wsparciem zostanie obiętych 5 społeczności lokalnych, w tym 2 społeczności terytorialne ze zdegradowanych obszarów i 3 społeczności kategorialne, zamieszkujące rewitalizowany obszar Gminy Mikołów.

W ramach projektu realizowany będzie Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców osiedla Mickiewicza, które znajduje się na obszarze rewitalizowanym Gminy Mikołów. Celem głównym PAL jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Działaniami może być objęty uczestnik jak i jego rodzina, najbliższe otoczenie.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego na osiedlu Mickiewicza będą miedzy innymi podejmowane działania w ramach animacji środowiska lokalnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził rekrutacje na zajęcia animacyjne, które będą odbywały w budynku na osiedlu Mickiewicza 12 w ramach lokalnego miejsca spotkań.

Pracownik socjalny będzie regularnie spotykał się z mieszkańcami osiedla w celu organizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć. Planuje się objęcie uczestników wsparciem w postaci: grup samopomocy, animatora lokalnego, usług edukacyjnych, wolontariatu, spotkań sąsiedzkich, organizacji wyjść i wyjazdów integracyjnych dla aktywnych uczestników.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

W związku z realizacją projektu zakłada się: wzrost znacznienia społeczności lokalnych, integrację środowisk lokalnych, zwiększenie aktywności i zangażowania mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnych. Jednocześnie zacieśnienie współpracy między partnerami wpłynie korzystnie na jakość oferowanego wsparcia, tym samym podniesiona zostanie rola współpracy w podejmowaniu działań na rzecz społeczności. Realizacja zaplanowanaych działań da szansę na wzrost aktywności zarówno w sferze społecznej jak i zatrudnieniowej.

Zegar

program czyste powietrze

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6