Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Projekt "Zakontraktuj swoją przyszłość" 2011

Czcionka:

logo Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że w 2011 roku realizuje kolejną edycję projektu systemowego pt. „Zakontraktuj swoją przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie realizuje projekt „Zakontraktuj swoją przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany został do 20 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności matki, ojcowie wychowujący dzieci wieku od 0 do 15 lat w rodzinach pełnych lub samotnie borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą uczestniczyły w zajęciach grupowych w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych a także w spotkaniach grupy wsparcia. Ponadto przewiduje się dla osób uczestniczących i ich rodzin wsparcie w postaci usług asystenta rodzinnego.

Uczestnicy i uczestniczki projektu wraz z otoczeniem będą mogli także skorzystać z pracy socjalnej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2 prowadzącym grupę projektową od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście w pokoju numer 104 lub telefonicznie pod numerem 323242667. Koordynator projektu przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 osobiście w pokoju numer 1 lub telefonicznie pod numerem 323242668.

Zegar

program czyste powietrze

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6