Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Informacje dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyzywienie obywatelom Ukrainy

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Obywatel Ukrainy, to osoba która:

• przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, wraz z najbliższą rodziną, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub

• posiada Kartę Polaka, która wraz z najbliższą rodziną przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wnioski można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2:

  • osobiście w sekretariacie pok. 102 I piętro w godzinach  poniedziałek 7.30 – 16.45, wtorek – czwartek 7.30 – 15.15, piątek 7.30 – 13.45
  • elektronicznie -adresy skrzynek EPUAP   /p54y6bxs9p/skrytka     lub        /p54y6bxs9p/Skład_ESP

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób,

2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci,

3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko,

4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”

AKTUALNOŚCI:

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 18.06.2024

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.   Z dniem 30 czerwca 2024 roku zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...

czytaj dalej... na temat: Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej dotyczące stosowania art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Utworzono dnia 16.04.2024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 11.07.2023r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Utworzono dnia 21.07.2023

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Utworzono dnia 03.11.2022

- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

czytaj dalej... na temat: Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Termin składania wniosków

Utworzono dnia 16.08.2022

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy składa się w terminie...

czytaj dalej... na temat: Termin składania wniosków

Aktualizacja

Utworzono dnia 07.07.2022

Informujemy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw „W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty,...

czytaj dalej... na temat: Aktualizacja

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych