Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

2017

AKTUALNOŚCI:

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców gminy Mikołów

Utworzono dnia 07.12.2017

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców gminy Mikołów

http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1422

czytaj dalej... na temat: Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców gminy Mikołów

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Dzień Zdrowia”

Utworzono dnia 15.09.2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Dzień Zdrowia”

http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1422

czytaj dalej... na temat: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Dzień Zdrowia”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizowanych kursów i szkoleń

Utworzono dnia 10.05.2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizowanych kursów i szkoleń w oparciu o projekt pt. „Krok w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt pozakonkursowy

czytaj dalej... na temat: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizowanych kursów i szkoleń

Kierownik MOPS na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenierealizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans szans tych rodzini osób w zakresie Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołówna rok 2017

Utworzono dnia 21.02.2017

Kierownik MOPS na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenierealizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans szans tych rodzini osób w zakresie Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołówna rok 2017

 

 

 

czytaj dalej... na temat: Kierownik MOPS na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenierealizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans szans tych rodzini osób w zakresie Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołówna rok 2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2017 – Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 18.01.2017

Kierownik MOPS na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej. - Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

czytaj dalej... na temat: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2017 – Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2017 – świadczenie przez schronisko usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych Gminy Mikołów.

Utworzono dnia 10.01.2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2017 – świadczenie przez schronisko usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych Gminy Mikołów.

czytaj dalej... na temat: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2017 – świadczenie przez schronisko usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych Gminy Mikołów.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych