Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Ogłoszenia o naborze

Czcionka:

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Osoby ubiegające się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie zobowiązane są do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu wykorzystania ich w naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, a po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego."

Jednocześnie informujemy, że dokumenty bez wymaganej klauzuli nie będą przechowywane ze względu na brak podstaw przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2.
  2. W MOPS w Mikołowie został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl oraz w siedzibie MOPS w Mikołowie (sekretariat).
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z ubieganiem się o pracę w MOPS w Mikołowie.
  4. Dane są niezbędne do zawarcia umowy w celu świadczenia pracy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.
  5. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego w którym złożono dokumenty.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia (w zakresie danych dodatkowych) lub ograniczenia przetwarzania.
  10. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

AKTUALNOŚCI:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 1/2 etat

Utworzono dnia 19.11.2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 1/2 etat

https://mopsmikolow.bip.net.pl/?a=85

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy - 0,5 etat umowy o pracę.

Utworzono dnia 21.08.2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy - 0,5 etat umowy o pracę.

https://mopsmikolow.bip.net.pl/?a=79

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy - 0,5 etat umowy o pracę.

Utworzono dnia 03.08.2020

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy - 0,5 etat umowy o pracę.

https://mopsmikolow.bip.net.pl/?a=78

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora/starszego inspektora do spraw zamówień publicznych – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2.

Utworzono dnia 22.10.2019

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora/starszego inspektora do spraw zamówień publicznych – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2.

http://www.mopsmikolow.bip.net.pl/?a=57

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora/starszego inspektora do spraw zamówień publicznych – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2.

Utworzono dnia 04.10.2019

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora/starszego inspektora do spraw zamówień publicznych – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2.

http://www.mopsmikolow.bip.net.pl/?a=56

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora/starszego inspektora do spraw kadr i płac – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2.

Utworzono dnia 10.09.2019

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór na stanowisko inspektora/starszego inspektora do spraw kadr i płac – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS)  w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2.

http://www.mopsmikolow.bip.net.pl/?a=54

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2