Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że w związku z podpisaną umową Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie będzie realizowało w 2024 roku Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, którego celem będzie zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Mikołów pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc żywnościowa trafi do 350 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Mikołów. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 zł dla osoby w rodzinie. Żywność będzie wydawana osobom potrzebującym nieodpłatnie. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS Mikołów w godzinach urzędowania Ośrodka.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych