Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Czym jest "LICZNA RODZINA"

Celem programu jest:

  • wspieranie rodzin wielodzietnych i poprawa warunków ich życia,
  • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietnej,
  • promocja rodzin wielodzietnych i wzmacnianie działań na rzecz wspierania ich kondycji,
  • ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do kultury, sportu i rekreacji oraz do innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach

Potwierdzeniem uczestnictwa w programie, a tym samym możliwości korzystania z uprawnień i ulg w ramach programu jest posiadanie Karty Dużej Rodziny

Chcesz zostać członkiem „Licznej Rodziny” i cieszyć się przywilejami jakie daje samorządowy program „Liczna Rodzina” skierowany do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Mikołowie?

Przyjdź i złóż wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie

Poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 9.00 do 15.00

Piątek od 9.00 do 14.00  

w pokoju nr 111 (pierwsze piętro)

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny wraz z wzorem wniosku i wzorem pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku oraz informacje na temat samorządowego programu „Liczna Rodzina” skierowanego do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Mikołowa na naszej stronie mops.mikolow.pl

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2015 roku weszło w życie zarządzenie Burmistrza Mikołowa w sprawie wprowadzenia ulg i uprawnień w ramach samorządowego programu „Liczna Rodzina” oraz wzoru porozumienia ustalającego zasady współpracy między gminą a podmiotem chcącym przystąpić do programu.

Zachęcamy do zapoznania się w dokumentami.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych