Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

„(Nie)-samo-dzielni”

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZILENYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że realizuje projekt pn. „(Nie)-samo-dzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

Wartość dofinansowania 887 418,75 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mających służyć zaspokojeniu potrzeb osób, wynikających z ich niesamodzielności i/lub niepełnosprawności m.in. poprzez wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, zajęcia aktywizujące.

Projekt realizowany jest od 1 września  2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci:

 • świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • świadczenia usług przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • porad prawnych w miejscu zamieszkania,
 • konsultacji psychiatry w miejscu zamieszkania,
 • udziału w spotkaniach aktywizująco – integracyjnych,
 • pomocy w drobnych naprawach w ramach programu pn. „Złota rączka”,
 • skorzystania z możliwości wypożyczenia sprzętu w ramach tworzonej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dowozu niedzielnych obiadów dla osób samotnych .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Projektu:

Sekcja Funduszy Zewnętrznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

pokój 8

tel. 32 3242667

Godziny urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

W przypadku osobistego zgłoszenia, mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego.

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że w związku z zakończeniem realizacji projektu „(Nie)-samo-dzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych osoby zainteresowane wsparciem realizowanym do końca sierpnia 2022 r, osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć skorzystania z realizowanej wcześniej pomocy. Tutejszy Ośrodek zachowując trwałość rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie dla wskaźnika: Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu projektu oraz Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu informuje o gotowości do świadczenia usług  (specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi asystenckie) w przypadku wystąpienia zapotrzebowania. Aktualnie świadczone są usługi asystenckie, w przypadku zaistnienia potrzeby na pozostałe usługi Ośrodek podejmie działania celem ich zapewnienia. Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mają możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

AKTUALNOŚCI:

informacja dotycząca projektu

Utworzono dnia 08.07.2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie zachęca do obejrzenia relacji ze spotkań aktywizacyjno-integracyjnych realizowanych w ramach projektu...
czytaj dalej... na temat: informacja dotycząca projektu

Spotkanie aktywizacyjno - integracyjne zaproszenie

Utworzono dnia 25.03.2022

W związku z realizacją  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie projektu „(Nie)-samo-dzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT serdecznie zapraszamy do udziału  w spotkaniach aktywizacyjno – integracyjnych przeznaczonych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych.

Wsparcie realizowane jest przez Centrum Społecznego Rozwoju w budynku przy ul. Jana Pawła II 4.

Do tej pory nasi uczestnicy wzięli udział w zajęciach dot. cyberbepieczeństwa, mieli okazję poznać czym jest makrama. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w zajęciach relaksacyjnych, oddechowych jak również zajęciach kreatywnych.

 

Ponadto przypominamy, że w ramach projektu osoby zainteresowane mogą skorzystać w szczególności ze wsparcia w formie: poradnictwa prawnego, konsultacji psychiatry, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług asystenckich. Dla uczestników projektu dostępny jest także sprzęt rehabilitacyjny w ramach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Osoby potrzebujące mogą też skorzystać z pomocy w ramach programu „Złota rączka” – tj. pomocy przy drobnych naprawach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WE WSPARCIU W RAMACH PROJEKTU !!!

Relacja ze spotkań:

https://www.facebook.com/centrumspolecznegorozwoju/posts/5505898266121321

czytaj dalej... na temat: Spotkanie aktywizacyjno - integracyjne zaproszenie

Spotkania aktywizacyjno - integracyjne

Utworzono dnia 10.01.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że w grudniu 2021 r. rozpoczął realizację zajęć aktywizacyjno-integracyjnych  w zakresie realizowanego projektu „(Nie)-samo-dzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

 

Spotkania aktywizacyjno – integracyjne przeznaczone są dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych. Zajęcia mają charakter grupowy i dostosowane są do potrzeb grupy.

Wsparcie realizowane jest przez Centrum Społecznego Rozwoju w budynku przy ul. Jana Pawła II 4.

 

Do tej pory nasi uczestnicy wzięli udział w zajęciach dot. cyberbepieczeństwa, mieli okazję poznać czym jest makrama, jak również w trakcie zajęć mieli okazję przedstawić swoje potrzeby związane z zajęciami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH !!

Relacja z warsztatów dostępna:

https://www.facebook.com/centrumspolecznegorozwoju/posts/5227167283994422

https://www.facebook.com/centrumspolecznegorozwoju/posts/5196899517021199

czytaj dalej... na temat: Spotkania aktywizacyjno - integracyjne

Zaproszenie do udziału w projekcie

Utworzono dnia 06.12.2021

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie serdecznie zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie (Nie)-samo-dzielni.

Informujemy, że od grudnia jest możliwość udziału w spotkaniach aktywizująco-integracyjnych prowadzonych w budynku przy ul. Jana Pawła II. Zachęcamy do wspólnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach zarówno aktywizujących jak i integracyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach projektu istnieje ponadto możliwość uzyskania wsparcia w postaci:

 • świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • świadczenia usług przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • porad prawnych w miejscu zamieszkania,
 • konsultacji psychiatry w miejscu zamieszkania,
 • pomocy w drobnych naprawach w ramach programu pn. „Złota rączka”,
 • skorzystania z możliwości wypożyczenia sprzętu w ramach tworzonej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dowozu niedzielnych obiadów dla osób samotnych .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Projektu:

Sekcja Funduszy Zewnętrznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

pokój 9a

tel. 32 3242667

Godziny urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

W przypadku osobistego zgłoszenia, mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego.

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie do udziału w projekcie

Zaproszenie

Utworzono dnia 25.06.2021
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie zaprasza osoby niesamodzielne, starsze lub niepełnosprawne do udziału we wsparciu oferowanym w ramach realizowanego projektu.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy do tej pory skorzystali już ze wsparcia w formie poradnictwa prawnego, konsultacji psychiatry, usług asystenckich jak również pomocy w drobnych, domowych naprawach w ramach programu „Złota rączka”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
czytaj dalej... na temat: Zaproszenie

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych