Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Projekt "Postaw na rodzinę" 2018 - 2019

Logo Unii Europejskiej

„Postaw na rodzinę”

 

„Postaw na rodzinę” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:  956 181,25 zł

Wkład własny: 66 932,69 zł

Wartość dofinansowania: 889 248,56 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Planowany okres realizacji:  01.01.2018 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Gmina Mikołów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu i jakości usług społecznych dla osób zależnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności, niepełnosprawności oraz wsparcie opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Projekt zakłada realizację zadań w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku dla 45 uczestników.

 

Grupa docelowa:

Osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni sprawujący opiekę nad osobami niesamodzielnymi mieszkających na terenie gminy Mikołów.

 

Działania w projekcie:

1. Wsparcie opiekunów faktycznych nad osobami niesamodzielnymi: w szczególności wymiana doświadczeń, zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo w tym psychologiczne, prawne, coaching, seminaria    ze specjalistami, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze,

2. Usługi dziennej opieki środowiskowej: w szczególności wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania, pomoc sąsiedzka,

3. Dowożenie posiłków: dowóz posiłków dla osób które korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia, a nie mogą samodzielnie go spożyć na miejscu przygotowania, zakup posiłków z dowozem dla osób, które nie korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia.

 

Biuro Projektu:

Sekcja Funduszy Zewnętrznych - do obsługi projektu „Postaw na rodzinę” z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel. 323242667

 

AKTUALNOŚCI:

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem

Utworzono dnia 06.11.2018

logo unii europejskiej

Od miesiąca października 2018 r. uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z prawnikiem w ramach realizowanego projektu „Postaw na rodzinę”

czytaj dalej... na temat: Bezpłatne konsultacje z prawnikiem

Informacja o rozpoczęciu realizacji usług

Utworzono dnia 11.09.2018

logo unii europejskiej

Od miesiąca września 2018r. w ramach projektu „Postaw na rodzinę” rozpoczęto realizację usług w postaci pomocy sąsiedzkiej u 5 uczestników. Osoby świadczące te usługi przeszły 8 godzinne szkolenie przygotowawcze do świadczenia usług tj. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie z zakresu etyki, zasad współżycia społecznego, dbania o dobro osoby niesamodzielnej oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.

Także od tego miesiąca września rozpoczął współpracę z 3 uczestnikami Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. 

czytaj dalej... na temat: Informacja o rozpoczęciu realizacji usług

Zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na rodzinę”

Utworzono dnia 16.08.2018

Jeżeli jesteś opiekunem osoby starszej, schorowanej, niepełnosprawnej, opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym i nie pobierasz z tego tytułu wynagrodzenia lub sam jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz wsparcia innych osób zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na rodzinę”.

Oferujemy wsparcie m.in.. w postaci:

- usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

- poradnictwa psychologiczne oraz prawnego

- coachingu grupowego, indywidualnego lub rodzinnego

- grupy samopomocy (wymania doświadczeń)

- usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 pok. 8 lub telefonicznie (32) 32 42 667

czytaj dalej... na temat: Zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na rodzinę”

Rekrutacja

Utworzono dnia 25.06.2018

logo unii europejskiej

W ramach projektu prowadzona jest w dalszym ciągu rekrutacja osób wyrażających chęć udziału w projekcie „Postaw na rodzinę”.

Trwają poszukiwania osób chętnych do świadczenia pomocy sąsiedzkiej dla uczestników projektu.

Kto może świadczyć pomoc sąsiedzką:

  • pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w najbliższym sąsiedztwie osoby wspieranej;
  • osoba świadcząca usługę sąsiedzką musi być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną;
  • wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia usług sąsiedzkich wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych;
  • kandydaci zobowiązani będą do odbycia szkolenia z zakresu realizacji usług, które zorganizuje i sfinansuje MOPS.

 

Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy winne złożyć stosowny wniosek stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów, poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – czwartku 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00, pokój numer 8, email: funduszezewnetrzne@mops.mikolow.eu

czytaj dalej... na temat: Rekrutacja

Spotkanie dotyczące projektu „Postaw na rodzinę”

Utworzono dnia 19.04.2018

logo unii europejskiej

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie informacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej o realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie projekcie „Postaw na rodzinę”. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o założeniach i celach projektu oraz o możliwych formach wsparcia.

W trakcie spotkania istniała możliwość indywidualnych rozmów osób chętnych do udziału w projekcie z pracownikami socjalnymi współpracującymi z grupą docelową.

 

 

 

czytaj dalej... na temat: Spotkanie dotyczące projektu „Postaw na rodzinę”

Informacje dot. rekrutacji

Utworzono dnia 18.04.2018

logo unii europejskiej

W trakcie dotychczasowej realizacji projektu „Postaw na rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 zrekrutowano osoby chętne, zainteresowane uczestniczeniem w projekcie. Od miesiąca kwietnia 2018 roku objęto uczestników projektu usługami opiekuńczymi, rozpoczęło się wsparcie psychologa.

czytaj dalej... na temat: Informacje dot. rekrutacji

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych