Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Projekt "Zakontraktuj swoją przyszłość" 2011

logo Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że w 2011 roku realizuje kolejną edycję projektu systemowego pt. „Zakontraktuj swoją przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie realizuje projekt „Zakontraktuj swoją przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany został do 20 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności matki, ojcowie wychowujący dzieci wieku od 0 do 15 lat w rodzinach pełnych lub samotnie borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą uczestniczyły w zajęciach grupowych w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych a także w spotkaniach grupy wsparcia. Ponadto przewiduje się dla osób uczestniczących i ich rodzin wsparcie w postaci usług asystenta rodzinnego.

Uczestnicy i uczestniczki projektu wraz z otoczeniem będą mogli także skorzystać z pracy socjalnej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie przy ulicy Kolejowej 2 prowadzącym grupę projektową od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście w pokoju numer 104 lub telefonicznie pod numerem 323242667. Koordynator projektu przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 osobiście w pokoju numer 1 lub telefonicznie pod numerem 323242668.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych