Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Projekt "Postaw na rodzinę" 2018 - 2019

Czcionka:

Logo Unii Europejskiej

„Postaw na rodzinę”

 

„Postaw na rodzinę” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:  956 181,25 zł

Wkład własny: 66 932,69 zł

Wartość dofinansowania: 889 248,56 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Planowany okres realizacji:  01.01.2018 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Gmina Mikołów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu i jakości usług społecznych dla osób zależnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności, niepełnosprawności oraz wsparcie opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Projekt zakłada realizację zadań w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku dla 45 uczestników.

 

Grupa docelowa:

Osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni sprawujący opiekę nad osobami niesamodzielnymi mieszkających na terenie gminy Mikołów.

 

Działania w projekcie:

1. Wsparcie opiekunów faktycznych nad osobami niesamodzielnymi: w szczególności wymiana doświadczeń, zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo w tym psychologiczne, prawne, coaching, seminaria    ze specjalistami, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze,

2. Usługi dziennej opieki środowiskowej: w szczególności wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania, pomoc sąsiedzka,

3. Dowożenie posiłków: dowóz posiłków dla osób które korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia, a nie mogą samodzielnie go spożyć na miejscu przygotowania, zakup posiłków z dowozem dla osób, które nie korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia.

 

Biuro Projektu:

Sekcja Funduszy Zewnętrznych - do obsługi projektu „Postaw na rodzinę” z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel. 323242667

 

AKTUALNOŚCI:

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem

Utworzono dnia 06.11.2018

logo unii europejskiej

Od miesiąca października 2018 r. uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z prawnikiem w ramach realizowanego projektu „Postaw na rodzinę”

Informacja o rozpoczęciu realizacji usług

Utworzono dnia 11.09.2018

logo unii europejskiej

Od miesiąca września 2018r. w ramach projektu „Postaw na rodzinę” rozpoczęto realizację usług w postaci pomocy sąsiedzkiej u 5 uczestników. Osoby świadczące te usługi przeszły 8 godzinne szkolenie przygotowawcze do świadczenia usług tj. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie z zakresu etyki, zasad współżycia społecznego, dbania o dobro osoby niesamodzielnej oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.

Także od tego miesiąca września rozpoczął współpracę z 3 uczestnikami Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na rodzinę”

Utworzono dnia 16.08.2018

Jeżeli jesteś opiekunem osoby starszej, schorowanej, niepełnosprawnej, opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym i nie pobierasz z tego tytułu wynagrodzenia lub sam jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz wsparcia innych osób zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na rodzinę”.

Oferujemy wsparcie m.in.. w postaci:

- usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

- poradnictwa psychologiczne oraz prawnego

- coachingu grupowego, indywidualnego lub rodzinnego

- grupy samopomocy (wymania doświadczeń)

- usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 pok. 8 lub telefonicznie (32) 32 42 667

Rekrutacja

Utworzono dnia 25.06.2018

logo unii europejskiej

W ramach projektu prowadzona jest w dalszym ciągu rekrutacja osób wyrażających chęć udziału w projekcie „Postaw na rodzinę”.

Trwają poszukiwania osób chętnych do świadczenia pomocy sąsiedzkiej dla uczestników projektu.

Kto może świadczyć pomoc sąsiedzką:

  • pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w najbliższym sąsiedztwie osoby wspieranej;
  • osoba świadcząca usługę sąsiedzką musi być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną;
  • wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia usług sąsiedzkich wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych;
  • kandydaci zobowiązani będą do odbycia szkolenia z zakresu realizacji usług, które zorganizuje i sfinansuje MOPS.

 

Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy winne złożyć stosowny wniosek stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów, poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – czwartku 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00, pokój numer 8, email: funduszezewnetrzne@mops.mikolow.eu

Spotkanie dotyczące projektu „Postaw na rodzinę”

Utworzono dnia 19.04.2018

logo unii europejskiej

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie informacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej o realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie projekcie „Postaw na rodzinę”. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o założeniach i celach projektu oraz o możliwych formach wsparcia.

W trakcie spotkania istniała możliwość indywidualnych rozmów osób chętnych do udziału w projekcie z pracownikami socjalnymi współpracującymi z grupą docelową.

 

 

 

czytaj dalej na temat: Spotkanie dotyczące projektu „Postaw na rodzinę”

Informacje dot. rekrutacji

Utworzono dnia 18.04.2018

logo unii europejskiej

W trakcie dotychczasowej realizacji projektu „Postaw na rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 zrekrutowano osoby chętne, zainteresowane uczestniczeniem w projekcie. Od miesiąca kwietnia 2018 roku objęto uczestników projektu usługami opiekuńczymi, rozpoczęło się wsparcie psychologa.

Zegar

program czyste powietrze

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3