Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Program "Za Życiem"

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Jednocześnie każda kobieta w ciąży powikłanej oraz kobiety z niepowodzeniami położniczymi i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny  na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Asystent na podstawie pisemnego upoważnienia może reprezentować klientkę  w różnych instytucjach, dbając o jej sprawy.

Od stycznia 2017 roku funkcjonuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin Za życiem. Ustawa określa zakres uprawnień kobiet, w szczególności kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. W ramach ustawy kobiety
w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności
w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny.

Pomoc kierowana jest do:

 • rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej (występowanie różnych chorób matki lub płodu np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedoczynności tarczycy itp., zagrożenia poronieniem czy porodem przedwczesnym);
 • kobiet, które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży i porodu, kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 • kobiet, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

W celu uzyskania takiego wsparcia należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych