Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Posiłki w szkołach i przedszkolach

Wsparcie realizowane jest w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Pomocą objęte są w szczególności dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na  na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 1.164,00 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) i 900,00 zł (na osobę w rodzinie).

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych