Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe

999
32 226 21 00 24h

Straż pożarna

998
32 326 23 10 24h

Policja

997
47 855 82 00 24h

Telefon alarmowy w sieciach komórkowych

112     24h

Straż Miejska

986
322260291

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

801 12 00 02 24h

Telefon zaufania dzieci i młodzieży

116 111

24h

POP – gminny telefon zaufania

530 46 14 46  poniedziałek - piątek 17 - 19

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mikołowie

32 324 26 64 w godzinach pracy MOPS

Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym z Województwa Śląskiego

987  24h

Ogólnopolski Telefon Zaufania "Uzależnienia"

800 199 990

 

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy osobie bezdomnej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie w godzinach pracy tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00; wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30 oraz piątek od 7.30 do 14.00.

Ponadto od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 22:00 osoby bezdomne mogą liczyć na pomoc Straży Miejskiej w Mikołowie tel. (32) 226 02 91, natomiast w godzinach wieczornych, nocnych oraz w dni wolne prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie tel. 997 i 112.

 

Instytucje w Mikołowie 

UM - Urząd Miasta

32 324 85 00

US - Urząd Skarbowy

32 324 61 00

USC - Urząd Stanu Cywilnego

32 324 84 51

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

32 224 10 92

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 324 26 91

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32 224 43 90

32 322 72 67

Sąd Rejonowy

32 784 61 00

Kuratorium oświaty

32 422 38 02

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

22 560 16 00

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych