Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe

999

32 428 78 02

32 226 26 65

32 226 21 00  24h

Straż pożarna

998

32 851 82 10

32 326 23 10 24h

Policja

997
47 855 82 00 24h

Telefon alarmowy w sieciach komórkowych

112     24h

Straż Miejska

986

32 851 82 10

32 226 02 91

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

801 12 00 02 24h

Telefon zaufania dzieci i młodzieży

116 111

24h

POP – gminny telefon zaufania

530 461 446 poniedziałek - piątek 8 - 14

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mikołowie

32 324 26 64 w godzinach pracy MOPS

Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym z Województwa Śląskiego

987  24h

Ogólnopolski Telefon Zaufania "Uzależnienia"

800 199 990

 

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy osobie bezdomnej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie w godzinach pracy tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00; wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30 oraz piątek od 7.30 do 14.00.

Ponadto od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 22:00 osoby bezdomne mogą liczyć na pomoc Straży Miejskiej w Mikołowie tel. (32) 226 02 91, natomiast w godzinach wieczornych, nocnych oraz w dni wolne prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie tel. 997 i 112.

 

Instytucje w Mikołowie 

UM - Urząd Miasta

32 324 85 00

US - Urząd Skarbowy

32 324 61 00

USC - Urząd Stanu Cywilnego

32 324 84 51

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

32 224 10 92

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 324 26 91

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32 224 43 90

32 322 72 67

Sąd Rejonowy

32 784 61 00

Kuratorium oświaty

32 422 38 02

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

22 560 16 00

851 82 10

 

851 82 10

 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych