Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

POPŻ 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że w związku z podpisaną umową Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie będzie realizowało w 2024 roku Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, którego celem będzie zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Mikołów pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc żywnościowa trafi do 350 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Mikołów. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1832,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie. Żywność będzie wydawana osobom potrzebującym nieodpłatnie. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS Mikołów w godzinach urzędowania Ośrodka.

 


POPŻ PODPROGRAM 2021 Plus – efekty

Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Mikołów pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie lipiec 2023 – sierpień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny);
 • mleczne (mleko UHT);
 • mięsne (szynka wieprzowa mielona);
 • cukier (cukier biały);
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 362 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Mikołów.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 7.268 ton żywności;

- 790 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus dla 10 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 10 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych - 1 spotkanie dla 10 uczestników
 • kulinarnych - 1 spotkanie dla 10 uczestników
 • niemarnowania żywności - 1 spotkanie dla 10 uczestników
 • innych działań aktywizujących - 1 spotkanie dla 10 uczestników.

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje o możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1832,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomocą w formie paczek żywnościowych zostanie objętych 400 osób, najuboższych mieszkańców Mikołowa. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym nieodpłatnie. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS Mikołów w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

 

 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych