Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Posiłek w szkole i w domu 2024r.

Informujemy, że w marcu 2024 r. podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Śląskim a Gminą Mikołów.

Dotacja celowa zostaje udzielona na dofinansowanie działań przewidzianych programem „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie modułu 1 i 2, adresowanego odpowiednio dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2024 roku.

Moduł I: Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
    – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł II: Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji celowej w 2024 r. na dofinansowanie zadania ustalono na kwotę 102 774 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w ramach modułów 1 i 2.

Dofinansowanie 102 774 zł

Całkowita wartość 203 974 zł.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych