Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Projekt "Zakontraktuj swoją przyszłość" 2012 - 2013

logo Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie realizuje projekt systemowy "Zakontraktuj swoją przyszłość", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie prowadzony jest nabór na 2012 i 2013 rok uczestników i uczestniczek projektu. 

Poszukujemy osób chętnych, pragnących zmienić swoje życie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem winny spełniać następujące kryteria:

- nie uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu,

- są w wieku aktywności zawodowej,

- zamieszkują Gminę Mikołów,

- są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące,

- nie są objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje,

 

Do zaoferowania mamy wsparcie w postaci:

- doradcy zawodowego,

- psychologa, prawnika,

- sfinansowania zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie

 podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,

- sfinansowanie zajęć mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,

- asystenta rodziny,

- wolontariusza,

- grup samopomocy,

- treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, pokój nr 104 i 1  lub pod nr telefonu: 323242667, 323242668

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych