Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

STYPENDIA SZKOLNE

Czcionka:
STYPENDIUM SZKOLNE
 
Informujemy o możliwości ubiegania się o STYPENDIUM SZKOLNE przysługujące uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – jeśli spełnione jest kryterium dochodowe, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.
 
Kryterium dochodowe kwalifikujące do ubiegania się o stypendium wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie.
 
Wnioski należy pobrać i złożyć w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 roku, natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim, dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania Ośrodka:
w poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-środa od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00
Tel. 32/3242-677

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku szkolnym

Komu przysługuje złożenie wniosku:

 • Rodzicom
 • Opiekunowi prawnemu
 • Pełnoletniemu uczniowi
 • Dyrektorowi szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego

Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.; Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź, klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. Maksymalna wysokość zasiłku to jednorazowa kwota do 620 zł. 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kolejowej 2 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Stypendium szkolne udzielane jest na:

 • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauki tańca, nauki gry na instrumentach muzycznych, basen, kino, teatr, wycieczki szkolne, zielona szkoła
 • podręczniki szkolne, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe, jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi lub obligatoryjnie wymagane przez szkołę
 • pomoce dydaktyczne, przybory szkolne tj. plecak, torby szkolne, kalkulatory, piórniki, linijki, zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby
 • strój sportowy wymagany w procesie edukacji (maksymalnie 2 komplety na wf na semestr), odzież sportowa: spodenki, szorty, koszulki, podkoszulki, getry, dresy, kąpielówki, kostium pływacki, czepek, okulary pływackie, obuwie sportowe: tenisówki, halówki, trampki, adidasy, klapki na basen
 • artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół: farby, płótna, blejtramy, pędzle, instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki potwierdzone przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły, artykuły do wykonania prac dyplomowych
 • dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się między innymi na podstawie oryginałów dokumentów:

 • faktury vat i rachunków imiennych
 • biletów imiennych miesięcznych
 • dowodów wypłat KP
 • zaświadczeń szkoły dotyczy wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, do kina, teatru, filharmonii)

 

ZAŁĄCZNIKI:

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O STYPENDIUM

WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA KONTAKT Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TELEADRESOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

Katalog wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego

Katalog wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego

Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej

Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej

Wyciąg z ustawy o systemie oświaty

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2