Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Projekt "Zakontraktuj swoją przyszłość" 2014

logo Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie realizuje w okresie od stycznia do grudnia 2014 projekt systemowy „Zakontraktuj swoją przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy 38 osób w tym 18 kobiet i 20 mężczyzn, chętnych do podjęcia aktywności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i społecznych

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu w latach poprzednich. Mile widziane osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby kształcące się w wieku 15 – 30 lat, które są mieszkańcami gminy Mikołów oraz są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata).

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 3 grupy, dla każdej w nich planuje się inny rodzaj wsparcia (dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu). Proponuje się w szczególności wsparcie w postaci:

 • poradnictwa doradcy zawodowego,
 • poradnictwa psychologa,
 • wsparcie asystenta rodziny,
 • udział w grupie wsparcia,
 • udział w kursie/szkoleniu zawodowym, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • udział w klubie rodzica – m.in. konsultacje psychologiczne, terapia psychologiczna, konsultacje wychowawcze,
 • warsztaty aktywizacyjne np. asertywności, skutecznej motywacji, aktywnego poszukiwania pracy, skutecznej komunikacji, zarządzana czasem, radzenie sobie ze stresem, budowanie pewności siebie, zarządzanie gospodarstwem domowym, konsultacje prawne.
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych, a dla młodzieży trening zastępowania agresji
 • specjalistyczne porady prawne,
 • specjalistyczne porady psychologa,
 • kurs komputerowy i internetowy,
 • kurs językowy.

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie edukacyjno – informacyjne. Mamy nadzieję, że spotkanie te będzie miało wpływ na odbudowę relacji między mieszkańcami naszej gminy, uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego wraz z rodziną i zacieśnienie więzi rodzinnych oraz społecznych.

Uczestnicy projektu oraz ich rodziny będą mieli możliwość skorzystania z pomocy finansowej oraz pracy socjalnej zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej, pomoc ta będzie miała na celu  pomoc  osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i zawodowych. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z MOPS Mikołów ul. Kolejowa 2, od pon. do pt.   w godz. 7.30 – 15.30 w pok. nr 1 lub 104 albo telefonicznie: (32) 32 - 42 - 668, (32) 32 - 42 -  667. 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych