Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Strona główna

Ankieta dotycząca diagnozy problemów społecznych i zaplanowanych działań profilaktycznych  https://www.webankieta.pl/ankieta/1219002/dorosli-mieszkancy-gmina-mikolow.html 

Szanowni Państwo!

Gmina Mikołów realizuje badanie społeczne na rzecz opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Mikołów na lata 2025-2030. W związku z tym, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety – Państwa spostrzeżenia pomogą w przygotowaniu istotnego dokumentu dla naszej Gminy, służącego rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety dla pełnoletnich mieszkańców: https://www.webankieta.pl/ankieta/1219002/dorosli-mieszkancy-gmina-mikolow.html

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym.

 


Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89100&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 17 czerwca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe.

W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz
z linkiem) na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 


Informacja dotycząca dyżuru psychologa/psychoterapeuty przy Gminnym Telefonie Zaufania

 

 


Informacja o rekrutacji przez Fundację Internationaler Bund Polska do projektu  "Mój asystent - 2024/2024" dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi na terenie woj. śląskiego ze środków PFRON

 

W dniu 23.04.2024 r. Fundacja Internationaler Bund Polska uruchomiła rekrutację do projektu ,,Mój asystent - 2024/2025'' dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi na terenie woj. śląskiego ze środków PFRON.

Uwaga: projekt skierowany jest wyłącznie osób, które nie korzystają z tej formy wsparcia w ramach innych projektów w tym MRIPS.

Szczegóły w ogłoszeniu: https://ib-polska.pl/aktualnosci/moj-asystent-2024-2025/.

 

Aktualne godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie Powiatu Mikołowskiego 

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-mikolowski/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu.

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem: https://mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu dostępnego na stronie Powiatu.

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

Zachęcamy także do śledzenia profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/.

 

 

 


 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 19-23.02.2024r.

 

W związku z obchodzonym „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem " informujmy, iż prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Mikołowie będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w okresie od dnia 19 lutego 2024r. do dnia 23 lutego 2024r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady otrzymają informację o dyżurze wyznaczonych w tym celu prokuratorów w sekretariatach mieszczących się w pokojach numer 25 i 29 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Mikołowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 13.

Jednocześnie informujemy, iż na terenie powiatu mikołowskiego działa Lokalny Punkt Pomocy  Pokrzywdzonym  Przestępstwem,  którego  siedziba znajduje się w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2, czynny w środy od 9.00 do 13.00, całodobowy telefon, 7 dni w tygodniu: 574-062-401.

Pełna lista organizacji świadczących pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem:  
Znajdź ośrodek pomocy / Fundusz Sprawiedliwości / Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (funduszsprawiedliwosci.gov.pl)


 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ  

 


POGRZEB DZIECI MARTWO URODZONYCH 

Dnia 30.12.2023 r. (sobota)  na Cmentarzu Komunalnym w Mikołowie Śmiłowicach, odbędzie się uroczystość pochówku dzieci martwo urodzonych w okresie od 01.VII.2023r. do 26.XII.2023r. Pogrzeb rozpocznie się o godzinie 12:00 przy krzyżu w sektorze dla dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie zaprasza rodziny i bliskich dzieci martwo urodzonych do wzięcia udziału w uroczystości.

 


 

DODATEK OSŁONOWY 2024

 

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

 1. Dodatek osłonowy przysługuje:
 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

 1. Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
 1. Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem gdy źródło ogrzewania zgłoszone jest do CEEB:
 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w MOPS Mikołów lub internetowo za pośrednictwem platformy e-Puap. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Druk wniosku o dodatek osłonowy będzie możliwy do pobrania w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej po ogłoszeniu jego wzoru w Dzienniku Ustaw.

Wypłata dodatków osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

 

 


 

 

 

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 

 

W związku z ogłoszonym  naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zwracamy się z prośbą do mieszkańców Mikołowa zainteresowanych wsparciem w ramach programu o zgłoszenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie woli skorzystania ze wsparcia. Powyższe informacje pozwolą na rozeznanie rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i uwzględnienie ich w składanym wniosku.

W związku koniecznością przygotowania wniosku prosimy o informacje do 12.11.2023 r. Zainteresowanie można zgłaszać mailowo na adres: anna.mendecka@mops.mikolow.eu (do 12.11.2023 r.), telefonicznie pod numerem telefonu 32 3242668 lub osobiście w siedzibie Ośrodka – Pani Anna Mendecka pokój 105, 1 piętro (do 10.11.2023 r.).

Termin złożenia wniosku przez Gminę  - 16 listopad 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 


POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM 

 

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej gminy Mikołów. W razie pojawienia się osób bezdomnych w przestrzeni publicznej naszej gminy prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie pod nr tel: (32) 32-42-693 lub (32) 32-42-691 w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30 oraz piątek 7:30-14:00, natomiast poza godzinami pracy Ośrodka prosimy o poinformowanie Straży Miejskiej w Mikołowie tel. (32) 226-02-91 lub 986, Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie tel. (47) 855-82-00 lub 997 lub skontaktowanie się z numerem alarmowym 112.

Od  1 listopada 2023r. uruchomiona zostaje infolinia o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych). Infolinia obsługiwana będzie całodobowo gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego. Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakładce „Wykazy i rejestry” - „Pomoc społeczna”.

 

 


 

ANONIMOWA ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

 

Prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla Gminy, służących rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Poprzez przygotowany specjalny link, mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, posiadających dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do ankiety: https://dorosli-mikolow.webankieta.pl/

 


 

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 

I ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

 

OSOBY AKTUALNIE POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE LUB SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, POBIERAJĄ TE ŚWIADCZENIA NA DOTYCHCZASOWYCH  ZASADACH, TZN. ŻE M.IN. NIE MOGĄ PODJĄĆ ZATRUDNIENIA.

PO 1 STYCZNIA 2024r. WSZYSCY POBIERAJĄCY TE ŚWIADCZENIA BĘDĄ MOGLI WYBRAĆ FORMĘ ŚWIADCZENIA, KTÓRE CHCĄ POBIERAĆ.

Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

 1. Świadczenie wspierające

 

Ww. ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób
z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby
z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję  ustalającą poziom potrzeby wsparcia  - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, natomiast przyznawania i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji
o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby
z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela,  zadaniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

- od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 pkt, 

- od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 pkt,

- od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 pkt .

 

Uwaga: wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy  jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym  osoba wymagająca opieki:

1)       na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, 

2)       na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

– będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także
w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87  punktów w skali potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości - 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  dla danej osoby poziomu  potrzeby wsparcia - w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku (a nie, jak w docelowym rozwiązaniu, od dnia posiedzenia zespołu). Takie rozwiązanie zapewni w początkowym okresie obowiązywania ustawy możliwość otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania na wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (art. 65 ust. 3 u.ś.w.).

 

Pakiet osłonowy

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również także szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku
z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego. Obejmują one:

- opłacanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające – warunkiem jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą
z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; co istotne ww. ubezpieczeniami będą mogli być objęci również ci opiekunowie, którzy wcześniej nie pobierali powyższych świadczeń opiekuńczych warunkiem jest jednak  wspólne zamieszkiwanie
i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami otrzymującą świadczenie wspierające oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; (objęcie ww. ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS, na wniosek opiekuna składany do ZUS),

- możliwość uzyskania przez opiekuna zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto planowane jest również uruchomienie programu aktywizacji zawodowej dla opiekunów, którzy pobierali ww. świadczenia opiekuńcze.

 

 1. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła (w art. 43) również istotne zmiany w  ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych: specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

 

 1. specjalny zasiłek opiekuńczy

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie  mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie 3 niniejszej informacji.

 

 1. świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy
o świadczeniach rodzinnych:

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwaćwyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1),

- uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne,

- w konsekwencji uchylenia warunku rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uchylono również art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, uchylono również w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby (składki do KRUS na dotychczasowych zasadach będą przez organy właściwe opłacane tylko w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotychczasowych –art. 63. ust. 15 u.ś.w.),

- uchylenie art. 17 ust. 1a, czyli przepisu, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- uchylenie art. 17 ust. 1b, czyli przepisu warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności,

- uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia
2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

- uchylenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczającego zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych.

 

Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie
z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024r. będzie przysługiwać:

1)       matce albo ojcu,

2)       innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3)       opiekunowi faktycznemu dziecka,

4)       rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku  gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (uwaga: dotyczy to osób-opiekunów: wymienionych w art. 17 ust. 1-3, osób będących rodziną zastępczą oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka). 

 

Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o  przepis przejściowy - art. 63 u.ś.w.).

 

Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna i została ona  uregulowana
w art. 63 ust. 12 u.ś.w. (dotyczyć będzie jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.).

 

 1. Przepisy przejściowe

Wprowadzając istotne zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylając specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie
z dotychczasowymi przepisami. Prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych zostało uregulowane w art. 63 u.ś.w.  Przepis ten przewidują, że:

- w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 63 ust. 1 u.ś.w.),

- osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),

- ww. osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy),

- prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.).

 

Uwaga: przepisy przejściowe o świadczeniu wspierającym wprowadzają również dodatkową, negatywną przesłankę, która przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 6 u.ś.w.).  W konsekwencji tego przepisu wprowadzone zostały także przepisy proceduralne określające:

- zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w sytuacji gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Następnie ustalenie prawa do ww. świadczeń w wyniku podjęcia zawieszonego postępowania następuje po dokonaniu  przez ZUS  rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 7-8 u.ś.w.).

- zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. 
W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,  wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w  brzmieniu dotychczasowym (art. 63 ust. 9-10 u.ś.w.).

- uznanie za nienależnie pobrane świadczenia: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna,  wypłaconego opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

W celu realizacji ww. przepisów gminne organy właściwe będą miały zapewniony, drogą elektroniczną, poprzez odpowiednie usługi wymiany danych w ramach Emp@tii, dostęp do danych ZUS o złożonych wnioskach/przyznanych świadczeniach wspierających.

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO,
SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 
I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

 

                                         

W dniu 1.01.2024 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U z 2023 r., poz. 1429).

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne od 1.0.1.2024 r. będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do ukończenia 18 r. życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, zgodnie z którą jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

- osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

- osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwu-stronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

W momencie, kiedy osoba z niepełnosprawnością uzyska pełnoletność, świadczenie, które pobierają rodzice się kończy, a ona sama nabywa prawa do innych świadczeń: do renty socjalnej, do świadczenia uzupełniającego, do nowego świadczenia, jakim jest świadczenie wspierające.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

- od dnia 1.01.2024 r. zostaje wycofany z katalogu świadczeń.

Ochrona praw nabytych opiekunów

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, które nabyły bądź nabędą na starych zasadach, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy (tj. do 31 grudnia 2023 r.), prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu poprzednim jest złożenie wniosku o nowe orzecze-nie w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych powyżej przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Jednocześnie od dnia 1.01.2024 r. zaczyna funkcjonować świadczenie wspierające, które przysługiwać będzie osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego oraz wypłatę tego świadczenia prowadzić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 


 

 

 


 


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

W ramach współpracy z Powiatem Mikołowskim istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu. Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-mikolowski/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym. Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem: https://mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/ Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Powiatu.  Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”. Zachęcamy także do śledzenia profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma  oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 

Obowiązki opiekuna prawnego:

 • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego,
 • Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny,
 • Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku.

Ustanowienie opiekuna następuje na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

 • Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi na jego wniosek wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego:

Opiekunem może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna.

Opiekunem nie może być osoba:

 • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie osobiście – pok. 106, telefonicznie 32 324 26 92 lub mailowo katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

Więcej informacji oraz druki oświadczeń do pobrania: https://mopsmikolow.bip.net.pl/?a=366

 

 

 

 
 
 
OD 22.02 DO 26.02.2023 R. TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Dnia 20.02.2023 r. rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który potrwa do 26 lutego.
To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.
Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach Policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.
Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, są dostępne za pośrednictwem stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Pełna lista organizacji jest dostępna pod adresem:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/?fbclid=IwAR1MKuMhNQN563WJWyCDzXMEZRqngHsRdb8v4RaQjHJAmEMu-dQst2Z670E
 
 
 
 
 
 

 

Dzień 23 lutego ustanowiony został Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

Celem ustanowienia tego dnia było upowszechnianie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. Rozmowy na jej temat pomagają przełamać temat tabu i mogą w efekcie zachęcić większą liczbę osób do szukania specjalistycznej pomocy.

Natomiast niewiedza i stygmatyzacja osób cierpiących na depresję z niej wynikająca utrudnia szukanie pomocy. Samo zaburzenie ze względu na swoją specyfikę także hamuje nas w podejmowaniu realnych kroków, aby skorzystać ze specjalistycznej pomocy, ponieważ zmienia ona nas m.in. w sferze emocjonalnej i poznawczej (dominują nieprzyjemne emocje, myślimy źle o otaczającym nas świecie i nas samych).

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

Zdrowie psychiczne jest fundamentem dobrego samopoczucia, czyli stanu, w którym potrafimy realizować swoje możliwości, radzić siebie z różnorodnymi sytuacjami w życiu.

Co powinno nas zaniepokoić?

 • obniżony nastrój, smutek, rezygnacja;
 • utrata zainteresowań i odczuwania przyjemności, spadek energii życiowej i zawężone, pesymistyczne myślenie o sobie i swojej przyszłości;
 • lęk, poczucie bezsensu życia, myśli i tendencje samobójcze;
 • trudności w koncentracji;
 • zaburzenia snu i apetytu;
 • dolegliwości somatyczne bez wyraźnego podłoża natury biologicznej;
 • wycofanie się z kontaktów społecznych.

Depresja u dzieci i młodzieży ma podobny przebieg jak u dorosłych, natomiast u młodych ludzi także mogą pojawić się lub nasilić np.:

 • zachowania agresywne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie);
 • drażliwość i zachowania buntownicze.

Dlatego zbyt często bagatelizujemy sprawę myśląc, że jest to przypadłość okresu dojrzewania.

Pamiętajmy!

Jeśli powyższe objawy utrzymują się co najmniej dwa tygodnie należy zwrócić się po pomoc do specjalisty. Wcześniej zauważona i leczona depresja mija szybciej.

Czynnikami prewencyjnymi i wspomagającymi leczenie mogą być m.in.:

 • zachowanie równowagi między obowiązkami a przyjemnościami;
 • ulubiona aktywność fizyczna;
 • kontakt z naturą;
 • relacje z życzliwymi osobami;
 • techniki relaksacyjne.

Gdzie szukać pomocy?

 • psycholog lub pedagog w szkole 
 • lekarz rodzinny w każdej poradni
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

https://poradnia.mikolowski.pl/

 • PZP ul. Waryńskiego 4 dla dorosłych i dzieci od 16 r.ż. oraz ul. Krawczyka 1 dla dzieci i młodzieży

https://www.psyche-med.pl/

 • Poradnia Alimed (dla dorosłych i dzieci)

https://alimed.pl/poradnie/psychiatra/

https://alimed.pl/poradnie/psychiatra-dzieciecy/

 • Poradnia Familia - Med – dla dzieci

https://www.familiamed.pl/#/home/specialist/7?isNFZ=false

https://www.familiamed.pl/#/home/specialist/13?isNFZ=false

 • Punkt Interwencji Kryzysowej

https://pcpr.mikolowski.pl/punkt-interwencji-kryzysowej/

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – psycholog

https://mops.mikolow.eu/

 • Centrum Rozwoju Osobistego

https://syntonia.com.pl/

 • Laboratorium Psychoterapii

https://www.strukturalab.pl/psychoterapia-mikolow/

WAŻNE! Do lekarza psychiatry nie trzeba mieć skierowania, nie obowiązuje też rejonizacja.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat depresji?

 • https://twarzedepresji.pl/
 • https://zwjr.pl/
 • https://forumprzeciwdepresji.pl/

 

„Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą.” John Donne