Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

„(Nie)-samo-dzielni”

Czcionka:

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZILENYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że realizuje projekt pn. „(Nie)-samo-dzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

Wartość dofinansowania 887 418,75 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mających służyć zaspokojeniu potrzeb osób, wynikających z ich niesamodzielności i/lub niepełnosprawności m.in. poprzez wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, zajęcia aktywizujące.

Projekt realizowany jest od 1 września  2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci:

  • świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
  • świadczenia usług przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
  • porad prawnych w miejscu zamieszkania,
  • konsultacji psychiatry w miejscu zamieszkania,
  • udziału w spotkaniach aktywizująco – integracyjnych,
  • pomocy w drobnych naprawach w ramach programu pn. „Złota rączka”,
  • skorzystania z możliwości wypożyczenia sprzętu w ramach tworzonej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dowozu niedzielnych obiadów dla osób samotnych .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Projektu:

Sekcja Funduszy Zewnętrznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

pokój 8

tel. 32 3242667

Godziny urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

W przypadku osobistego zgłoszenia, mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego.

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2